Sonarworks story

Sonarworks started off in 2012 when two music lovers met a scientist. A perfect storm of acoustic know-how and passion for good sound became the software that's currently transforming sound monitoring.

Every member of the Sonarworks team makes sure that the progress behind our products constantly marches onward but the passion burns constant.


The band behind the business consists of

8

Producers & studio engineers

8

guitar/bass players

5

vocalists

6

DIY audio enthusiasts

3

DJ's

Don't miss the new stuff

We will send a letter when a new version of software out or when a new headphones review or studio advice article is published.


SIA Sonarworks 2017. gada 31.augustā noslēdza līgumu nr. SKV-L-2017/432 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. No 04.11.2017. līdz 05.11.2017. SIA Sonarworks darbinieki pārstāvēja uzņēmumu izstādē "Can Jam Europe 2017", kas norisinājās Berlīnē.